Náš tím trénerov

Náš tím trénerov sa skladá z profesionálov, ktorí majú za sebou niekoľko rokov štúdia a praxe.

Bright Sport - Marek Krajčík

Mgr. Marek Krajčík

Vzdelanie:

FTVŠ UK - trénerstvo - kondičný tréner

Špecializácia:

Marek je jeden z prvých diplomovaných kondičných trénerov na Slovensku. Bývalý hokejista i hokejbalový reprezentant sa v súčasnosti venuje najmä golfu. Je držiteľom niekoľkých trénerských licencii (tenis, hokej, futbal, lyžovanie). Naposledy absolvoval kurz Poliquin Group - Biosignature Modulation - New York (Máj 2014).

Aktuálna pozícia majiteľ BRIGHT SPORT, kondičný tréner a Biosignature Specialist.
Bright Sport - Michal Králik

Bc. Michal Králik

Vzdelanie:

FTVŠ UK – trénerstvo kulturistika, fitnes a silový trojboj , SAKFST fitnes tréner II. triedy, tréner plávania I. triedy , Kettlebell inštruktor

Špecializácia:

Michal sa predovšetkým venuje silovému tréningu, redukcii hmotnosti, odstraňovaniu disbalancií, či už zo športu alebo z práce. Pri cvičeniach rád využíva moderné tréningové pomôcky, fat gripy, minibandy, foam rolling a kettlebelly. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych kurzov a školení, aby získané vedomosti ďalej aplikoval do trénerskej praxe.

Michal je aktívny športovec a súťaží v silovom trojboji, ktorému sa venuje už 9 rokov. Stal sa juniorským majstrom Slovenska v silovom trojboji do 75kg, medzinárodným juniorským majstrom Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska v silovom trojboji RAW do 75kg.
Bright Sport - Ing. Miroslav Palík, PhD.

Ing. Miroslav Palík, PhD.

Vzdelanie:

STU Bratislava - Organická chémia so zameraním na medicínske a farmaceutické uplatnenie, SAKFST fitnes tréner II. triedy, v zahraničí si vedomosti doplnil aj absolvovaním odborných kurzov – P.I.C.P. 1, P.I.C.P. 2, Biosignature modulation.

Špecializácia:

Miroslav sa venuje osobným tréningom a konzultáciám v oblasti životosprávy a stravovania. Praktické skúsenosti si rozšíril na zahraničnej stáži v medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti Hoffmann-La Roche vo Švajčiarsku, kde sa spolupodieľal na vývoji liečiva hormónu senzitívnej lipázy v liečbe diabetesu. Pri tak veľmi rozšírených nesprávnych stravovacích návykoch a zlom životnom štýle v súčasnej dobe, ide o celosvetovo jedno z najnebezpečnejších civilizačných ochorení. Toto odborné pozadie je výborným predpokladom pre pochopenie fyziologických a biochemických procesov v ľudskom tele, ktoré sú vyvolané či už stresom, fyzickou námahou alebo stravou.


Bright Sport -Michal Zrelák

Michal Zrelák

Špecializácia:

Michalove 12-ročné skúsenosti s trénovaním ho radia medzi jedného z najlepších trénerov strongmena na Slovensku. Tieto dlhoročné skúsenosti využíva vo svojej trénerskej praxi. Špecializuje sa na skupinové strongmen tréningy a na structural balance.
Bright Sport -Judr. Mgr. Alexandra Nádaská

Judr. Mgr. Alexandra Nádaská

Vzdelanie:

PF UK Bratislava, SAKFST fitnes tréner II. triedy, v zahraničí si vedomosti doplnila certifikátmi Poliquin International Certification programm (PICP) level 1 a 2, Olympic lifting (vzpieranie) a Rehabilitation of chronic and acute injuries (špecializácia dolná časť tela).

Špecializácia:

Pôvodným povolaním právnik a politológ, avšak zdravý životný štýl a pravidelné tréningy ju dostali natoľko, že sa rozhodla venovať iba tejto oblasti. Alexandra je jediná certifikovaná fitness trénerka II. triedy na Slovensku, ktorá si doplnila vzdelanie u jedného z najlepších silových trénerov na svete - Charles Poliquin v USA a Kanade. Je majiteľkou certifikátov Poliquin International Certification programm (PICP) level 1 a 2, Olympic lifting (vzpieranie) a Rehabilitation of chronic and acute injuries (špecializácia dolná časť tela). Taktiež ako vôbec jediná na Slovensku absolvovala v Kanade kurz Bioprint osobne s Charlesom Poliquinom.