The Pastels Body Comp

Čo je The Pastels Body Comp?

The Pastels a Bright Sport spájajú tanec a silový tréning v jeden nezabudnuteľný zážitok. Lektori z The Pastels vás naučia tanečnú choreografiu a spolu s trénermi Bright Sportu sa dostanete do skvelej formy.

The Pastels Body Comp obsahuje:
  • Vstupné a výstupné Biosignature meranie.
  • Prednášku o zdravom životnom štýle.
  • 10 kombinovaných, tanečných a silových tréningov plných zábavy (90min).
  • Poradenstvo v oblasti zdravej výživy a vhodných doplnkov.
  • Profesionálnych trénerov.
  • Výsledky campu poslané na e-mail.
  • Certifikát o úspešnom absolvovaní campu.
  • Záverečné video z naučenej choreografie.

Každý tréning sa skladá:

45 minút venovaných rozcvičeniu a nácviku tanečných prvkov s členom The Pastels. Ďalších 45 minút bude venovaných kondično-silovému tréningu a strečingu s profesionálnym trénerom Bright Sport.

Vekové obmedzenia:

Toto skupinové cvičenie je odporúčané pre širokú verejnosť od 12 rokov.

Cena:

129 € pre členov a 179 € pre nečlenov Aircraft Sport House.

Prihláste sa priamo u trénerov na +421 910 272 863 alebo mailom na michal.kralik@brightsport.eu.